Liên hệ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Sơn La
Địa chỉ: số 20, đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Sơn La
Email: support@sonla.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến:

Hotline: 0212.3858728